„A pedagógus nem lehet elkeseredett“

Érsek Árpád | 2015. augusztus 31. - 19:39
Új tanév kezdődik, amely különösen sok dilemma és bonyolult feladat elé állítja a pedagógusokat, az iskolaigazgatókat, de oktatási intézményeink fenntartóit is. Szlovákiában még mindig csak szavakban kap kiemelt szerepet a nevelés, az iskola. A költségvetési pénzek elosztása azonban távolról sem tükrözi ezt a szemléletet. A pénzügyminiszter újabban mindössze 1,3 százalékos béremeléssel alázná meg a pedagógusainkat, a tárcavezető legalább 5, a szakszervezet pedig 7százalékért harcol, ami teljesen indokolt. Szakmai gondok is beárnyékolják az új tanévet. Magyar tannyelvű iskoláinkat különösen a kerettantervek módosítása, az anyanyelvi oktatásra szánt, valamint a szabad tanóraszámok megnyirbálása okoz súlyos problémát. Középfokon már ebben a tanévben életbe lépett az a jogszabály, amely szerint új osztályt csak akkor nyithatnak, ha legalább tizenhét tanuló jár oda. Kisiskoláink a Híd parlamenti képviselőinek is köszönhetően egy év haladékot kaptak olyan értelmes döntések meghozatalára, amelyeknek köszönhetően 2016 szeptemberében minél több helyen mégsem kell bezárni a kapukat. Ami csak akkor válhat valóra, ha az iskolaigazgatók és a fenntartók között konstruktív párbeszéd alakul ki, és elsősorban a gyermekek érdekei érvényesülnek. A Híd Polgári Víziója hangsúlyozza, hogy nemzeti közösségünk megmaradásának, szellemi és anyagi gyarapodásának egyik pillére a magyar tannyelvű iskola. Ezért tartjuk különösen fontosnak, hogy a színvonalas nevelés, többek között a szlovák nyelv korszerű és hatékony oktatása révén az eddiginél is több szülő bizalmát szerezzék meg. A bejelentett reformok közül életképes megoldásnak tartjuk, hogy a kiselsősök beiratásának határidejét február közepéről április végére tolták ki. Ugyancsak jó elgondolás az erdei iskolák és a sítanfolyamok állami támogatása, amelynek nyilván a többgyermekes, valamint a szociálisan gyenge családok örülnek majd leginkább. Bízom abban is, hogy a parlamenti jóváhagyásra váró sporttörvény egyik kedvező hatásának köszönhetően jóval több mozgásra, rendszeres sportolásra lesz lehetősége a mai és az elkövetkező ifjú nemzedékeknek. Ennek érdekében személyesen is több törvénymódosító javaslatot nyújtottam be a tervezethez. Nem lesz könnyű kis sétagalopp ez a tanév sem, mégis derűlátó vagyok, mert Karácsony Sándorral vallom: „A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." Ebben bízva kivánom egyik legfelelősségteljesebb hivatás betöltőinek, hogy a gondjaikra bízott tanítványaikból valóban kiművelt emberfőket neveljenek. Érsek Árpád