Zöld jelzést a dél-szlovákiai vasúti kétnyelvűségnek!

Érsek Árpád | 2015. augusztus 21. - 18:53
A Híd párt parlamenti frakciójának, egyúttal pedig az érintett dél-szlovákiai települések polgárainak nevében ismét benyújtottam azt a törvénymódosító javaslatot, amelynek elfogadása lehetővé tenné, hogy végre ott, ahol erre a jogszabály lehetőséget nyújt, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is tüntessék fel a vasútállomások, illetve a megállók megnevezéseit. A külső szemlélő szerint mindössze némi jóakarat kellene a kezdeményezésünk elfogadásához, hiszen az 1999 óta hatályos jogi norma, valamint a vonatkozó kormányrendelet lehetővé teszi több régióban a kétnyelvű információs táblák használatát is. Csakhogy a vasúti törvény nem kötelezi az érintett állami hivatalokat ennek az európai elvnek az érvényesítésére. A megoldás látszólag pofonegyszerű: összhangba kell hozni a két jogszabályt. Ezt kezdeményezem törvénymódosító indítványommal, éspedig úgy, hogy az illetékes vasúti hatóságok számára is legyen kötelező a kétnyelvűség, közutakhoz hasonlóan, ahol a települések megnevezése - a vonatkozó törvényes feltételeknek megfelelően - már csaknem két évtizede alkalmazott gyakorlat. Amit ugyanilyen elv alapján jövő év júliusától a vasúton is alkalmazhatnának, ha végre elfogadják törvénymódosító kezdeményezésünket. Sokan talán legyintenek, hiszen nem először próbálkozunk ezzel a javaslattal, s idáig a kormánypárti többség, valamint a Szlovák Államvasutak vezetői nyilvánvaló elfogultságokat mondvacsinált ürügyekkel palástolva, mindig pirosra állították előttünk jelképes vasúti szemaforjukat. Ennek ellenére újra nekirugaszkodunk, szem előtt tartva Deák Ferencnek, a haza bölcsének egyik intelmét, miszerint amiről önként mondunk le, az végleg elveszik számunkra. Azért sem adjuk fel a küzdelmünket, mert az európai kisebbségvédelmi törvények, különösen az Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ajánlásai egyértelműen igazat adnak nekünk, erősítenek bennünket e törekvésünkben. Nem mellesleg említem, hogy az utóbbi dokumentumot a pozsonyi parlament hosszas vita után ugyan, de 2001 júniusában megszavazta és immár 2002 januárjától hatályos. Józan ellenérvek a két fentebb említett törvény harmonizálásához tulajdonképpen nincsenek. A módosítás nem sértené az államnyelvtörvényt, hiszen a szlovák alatt helyeznék el az adott nemzetiség nyelvén feltüntetett megnevezést. Sok pénzbe sem kerülne, hiszen számításaim szerint 144 szlovákiai vasútállomást, illetve megállót érintene, az egyszeri költségek pedig nem haladnák meg a 430 ezer eurót, ami az állami büdzsének viszonylag jelentéktelen tétele lenne. Politikai és nemzetközi jelentősége viszont vitathatatlan. Elsősorban azért, mert az anyanyelv minden nemzet, különösen pedig a nemzeti kisebbség identitásának egyik pótolhatatlan pillére. A polgár pedig akkor érzi igazán otthon magát hazánkban, szülőföldjén vagy a lakóhelyén, ha a kisebbségi nyelvek hivatali használatáról rendelkező törvény nem írott malaszt vagy a kormánykirakatba tett és a külföld előtt tetszelegni óhajtó, hamvába holt gyűjtemény, hanem a jogszabály szellemét és betűjét következetesen alkalmazó gyakorlat, amely valóban növeli Szlovákia nemzetközi tekintélyét. Mindezek ismeretében reméljük, hogy a pozsonyi parlamentben valóban európai értékrend alapján, és tetteikben is demokrataként állnak hozzá megismételt kezdeményezésünkhöz, és végre zöldre állítják azt a jelképes vasúti karos jelzőt.